Waarom

Privacyrechten staan vanaf 25-05-2018 in een nieuw perspectief. Op die dag is de nieuwe privacywetgeving van kracht geworden. Niet alleen in Nederland maar in alle 28 Europese lidstaten. De General Data Protection Regulation (GDPR) is in het Nederlands vertaald in Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze site Zichtopmijngegevens is in verband met die privacywetgeving ingericht. Zichtopmijngegevens gaat over persoonsgegevens. Mijn gegevens en die van jou. Zichtopmijngegevens gaat ook over maatregelen om identiteitsfraude te voorkomen. Met mijn persoonsgegevens en met die van jou.

Deze site belicht de AVG zowel vanuit het perspectief van de persoon of organisatie die persoonsgegevens verwerkt (verwerkingsverantwoordelijke) als de persoon van wie persoonsgegevens worden vastgelegd (betrokkene).

Ondanks veel ophef over de AVG is er feitelijk sinds 25-05-2018 niet zo heel veel veranderd. Het van kracht worden van de AVG heeft de zaak wel op scherp gezet. Dat komt onder meer doordat de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens) sinds die datum hoge boetes kan opleggen als organisaties zich niets (blijven) aantrekken van spelregels die we eigenlijk al veel langer geleden met elkaar hebben afgesproken.

In het besef dat het “aantoonbaar voldoen” aan de AVG voor veel organisatie een forse uitdaging is, wordt van mij als Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) primair verwacht dat ik organisaties er toe aanzet/stimuleer dat de afspraken, die op Europees niveau zijn gemaakt, daadwerkelijk worden nagekomen. Dat kan overigens alleen als de omstandigheden waaronder ik die taak vervul dat mogelijk maken en de onafhankelijkheid is geborgd.

Via deze site kan iedere betrokkene, verwerkingsverantwoordelijke of verwerker mij een vraag stellen. Zie de aanwijzingen op de pagina AVG Bewust en Verantwoordingsplicht. Meer over de aanleiding