Aanmeldprocedure FG’s gewijzigd. Register op site AP verdwijnt

Een Functionaris voor de Gegevensbescherming moet worden aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot dusver werd daarvoor een formulier gebruikt dat kon worden gedownload van de site van de AP.  Vanaf 04-04-2018 is die procedure gewijzigd en vindt aanmelding uitsluitend nog plaats via een daartoe ingerichte pagina op de site van de AP. Tegelijkertijd wordt het huidige FG register opgeschoond. In verband met de AVG wil de AP nu bijvoorbeeld ook weten of het aanstellen van de FG op vrijwillige basis geschied of dat sprake is van een verplichting tot aanmelding. Alle FG’s moeten daarom opnieuw worden aangemeld bij de AP.

Ook het te raadplegen register op de site van de AP verdwijnt. Op grond van de AVG zijn verantwoordelijken en verwerkers dan namelijk verplicht om zelf de contactgegevens van hun FG te publiceren.

Aanmelden is mogelijk via het aanmeldingsformulier functionaris voor de gegevensbescherming (FG). Let op: alle FG-aanmeldingen (ook die recentelijk zijn gedaan), komen dus per 25 mei 2018 te vervallen! Meer kun je lezen op de site van de Autoriteit