Verordening

Verordeningen bevatten regels die direct gelden in alle lidstaten van de Europese Unie. Dit wordt ‘rechtstreekse werking’ genoemd.

Verordeningen hebben een vergelijkbare status als nationale wetten in de lidstaten.

In geval van strijdigheid gaat de verordening boven de nationale wet.

Wat wordt bedoeld met: