Verantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is de persoon of organisatie die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoons┬şgegevens vaststelt.