Links NEN norm informatiebeveiliging

Relevante verwijzingen naar informatie over de NEN7510, NEN7512 en NEN7513

Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders

Rechtstreekse links naar de NEN normshop om de normdocumenten gratis te downloaden:

Desgewenst is het mogelijk om een abonnement af te sluiten op Werken met NEN 7510 (zie informatiepagina) waarmee de documenten online zijn te raadplegen en onder meer kan worden beschikt over voorbeeld documenten en een online werkboek met een bladwijzerfunctie.