Links NEN norm informatiebeveiliging

Relevante verwijzingen naar informatie over de NEN7510, NEN7512 en NEN7513

Zie ook dit bericht en verwijzing naar het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders

Rechtstreekse links naar de NEN normshop om de normdocumenten gratis te downloaden:

Desgewenst is het mogelijk om een abonnement af te sluiten op Werken met NEN 7510 (zie informatiepagina) waarmee de documenten online zijn te raadplegen en onder meer kan worden beschikt over voorbeeld documenten en een online werkboek met een bladwijzerfunctie.

Norm voor veilig mailen
Artikel 32 van de AVG eist dat de beveiliging van informatie op orde is. Conventionele e-mail, “zonder passende technische en organisatorische maatregelen”, voldoet niet aan de eisen om gegevens afdoende te beschermen. Een nieuwe norm (of beter technische afspraak) moet zekerheid gaan bieden  over de voorwaarden waaronder e-mail wél veilig en in lijn met de AVG gebruikt kan worden. Om die tot stand te brengen werken belanghebbenden en experts uit de zorg aan een normenkader voor veilige e-mail. Het traject is op 10 oktober 2018 gestart  en eindigt met de publicatie van de norm in het voorjaar van 2019. Zie dit bericht op de site van het Informatieberaad Zorg en dit bericht op de site van het NEN.