Artikel 28 Verwerker

In artikel 28 van de AVG worden een aantal eisen beschreven waaraan een verwerker moet voldoen.

Artikel 28.3 schrijft ook voor wat er in de bewerkersovereenkomst dient te zijn opgenomen.

Zie de Model verwerkersovereenkomst Brancheorganisaties Zorg

Artikelen uit de AVG die betrekking hebben op de plichten van de verwerkingsverantwoordelijke. Klik op één van de volgende links voor meer informatie over: