Privacyverklaring

Via Veiliginternetten.nl (initiatief van o.m. Ministerie van EZ, Justitie en Veiligheid, ECP, KPN en consuWijzer) is het mogelijk om gratis een privacyverklaring te genereren met de  privacyverklaring-tool. Klik hier om de tool te starten.