Artikel 13 Informatie

De AVG geeft aan dat de betrokkene “bij de verkrijging” al dient te beschikken over de informatie die inzicht geeft in de wijze waarop met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Door die vooraf te verstrekken, bijvoorbeeld in de vorm van een Privacyverklaring en even te checken of de inhoud daarvan goed is begrepen, wordt voldaan aan de informed consent afspraak.

Hieronder een aantal artikelen uit de AVG die betrekking hebben op de rechten van betrokkenen.