Artikel 15 tot en met 22

Op 1 juli 2017 trad de Wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in werking. Deze wet schept de randvoorwaarden waaronder medische gegevens veilig en elektronisch mogen worden uitgewisseld of ingezien. De consequenties van de wet worden toegelicht in een document op de site van de overheid. Klik op rechten cliënt of op plichten zorgaanbieder voor een snel inzicht in de gevolgen. Voor een groot deel strookt de Wet Cliëntenrechten met artikelen in de AVG. Dat geldt echter niet voor sommige rechten en plichten die in de Wet Cliëntenrechten zijn “vooruitgeschoven” naar 2020.  Zo regelt de Verordening in Artikel 20 dat de cliënt al op 25-05-2018 (en dus niet pas in 2020) kan beschikken over een digitale versie van zijn dossier.

Hieronder een aantal artikelen uit de AVG die betrekking hebben op de rechten van betrokkenen.