Elektronische Identiteit (eID)

Als je in een digitale omgeving extra garanties wilt omtrent iemands identiteit, zijn ook extra voorzieningen nodig om die te bieden. Een digitaal paspoort zou dus uitkomst bieden. Maar paspoorten kunnen worden vervalst. Aan een digitaal paspoort, iemands elektronische identiteit of kortweg eID worden dus eisen gesteld. In 2003 werd DIGID geïntroduceerd. Vanaf 2005 is het mogelijk om zich via het internet bij overheidsorganisaties te identificeren met dit digitale paspoort. Technologische ontwikkelingen maken dat het paspoort is verouderd en niet meer voldoet aan de eisen van vandaag. De minister van BZK, verantwoordelijk voor de uitgifte van dit paspoort, buigt zich al enige tijd over een alternatief. Met name voor de gezondheidszorg is dat dringend noodzakelijk!

In de afgelopen 2 jaar zijn met een aantal organisaties ervaringen opgedaan in een pilot met een ander inlogmiddel dan DIGID. Tijdens die pilot met dat middel (Idensys), kon zowel bij een aantal gemeenten als o.m. zorgorganisaties worden ingelogd. Als je meer over Idensys wilt weten, klik dan hier voor meer informatie of direct naar een overzicht van de, bij de pilot betrokken organisaties of naar een pagina met veel gestelde vragen. Een kort informatief filmpje tref je achter deze link

De ervaringen met Idensys zijn van belang voor het traject Impuls eID, waarin de beoogde modernisering van de online identificatie en authenticatie (eID) verder gestalte krijgt. Belangrijke doelstelling (zie de site van het project Impuls eID van BZK) is dat burgers in de toekomst kunnen kiezen uit meerdere manieren om in te loggen en zich te identificeren en authenticeren. Maar voor welk digitaal paspoort de burgers ook kiest… er moet op kunnen worden vertrouwd, het paspoort moeten eenvoudig zijn in het gebruik en er mag er geen financiële drempel zijn om het paspoort te gebruiken.

Op de site staat weliswaar “in de toekomst” maar omdat in de wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens die op 4 oktober 2016 is aangenomen door Eerste Kamer is bepaald dat patiënten vanaf 1 juli 2020 elektronisch toegang moeten hebben tot het eigen medisch dossier zal het te gebruiken digitale paspoort met het hoogste betrouwbaarheidsniveau op dat moment wel al breed beschikbaar dienen te zijn. (zie ook de brief van Schippers van 4 november 2016 aan de Tweede Kamer)

Op 31-01-2019 informeerde Staatssecretaris Knops van BZK de 2e Kamer over de voortgang en aanpak.

Update: Knops informeert kamer over voortgang op 23-09-2019