Belang van standaarden – ook voor dataminimalisatie

Zonder dat we dat ons bewust zijn, is vrijwel alles wat wij doen, gebaseerd op onderlinge afspraken. Feitelijk speelt hetzelfde bij de uitwisseling tussen computersystemen. Afspraken zijn ook van belang bij het uitwisselen van gegevens: Wanneer wisselen we gegevens uit? Welke gegevens zijn dat dan? En hoe doen we dat? Standaarden zijn de concretisering van afspraken (zie ook dit filmpje). Toepassing van standaarden wordt veelal in verband gebracht met efficiency. Een betere samenwerking en besparing van tijd en geld. Die tijd kan dan worden besteed aan datgene waarvoor men is opgeleid.

Minder vaak wordt het belang van standaarden in verband gebracht met privacy en informatiebeveiliging. In tegenstelling tot het gebruik van vrije tekst kan door de toepassing van standaarden de overdracht worden geminimaliseerd (toereikend, ter zake dienend en beperkt tot het doel waarvoor de overdracht noodzakelijk is .. Artikel 5 lid c).