Archieven

We hebben een FG aangesteld, dus maakt u zich maar geen zorgen.

“In reactie op een vraag aan een organisatie kreeg ik te horen: we hebben een FG aangesteld, maakt u zich maar geen zorgen. Met die AVG zit het bij ons wel goed.” Kan ik daar dan op vertrouwen? Nee, zeker niet. In tegendeel zou ik bijna zeggen, want als dat beeld bestaat binnen een organisatie,… Meer lezen »

Categorie:

Ik lees dat een FG is aangesteld. Wat houdt dat nu precies in?

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de toezichthouder die waakt over onze privacy. Een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) is iemand die er net als de AP op toeziet dat een organisatie voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit privacywetgeving. Iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt kan een FG aanstellen. Sommige organisaties zijn het bij wet verplicht.… Meer lezen »

Categorie:

Over het aanstellen van een FG lees ik op de site van de Landelijke Huisartsen Vereniging iets anders dan wat jij beweert en wat ik op de site van de toezichthouder aantref. Hoe zit het nu?

Je doelt waarschijnlijk op het juridisch advies in dit bericht. Dat is inderdaad een verrassende stellingname. Verrassend omdat in het eerste deel van de tekst de focus wordt gelegd op een externe begrenzing. Daarmee wordt, wellicht onbedoeld, een belangentegenstelling gecreëerd. In het licht van de bedoeling van de AVG is dat niet verstandig. Gelukkig wordt die… Meer lezen »

Categorie:

Ik heb onze FG aangemeld maar ontvang geen bevestiging van de AP

De nieuwe aanmeldprocedure voor de Functionaris voor de Gegevensbescherming via de site van de Autoriteit Persoonsgegevens die op 4 april is geïntroduceerd (zie deze vraag) functioneert nog niet helemaal volgens verwachting. Tijdens een overleg met de AP op 18-04 j.l. is door de Autoriteit gemeld dat alle aanmeldingen nog deze maand zullen worden bevestigd. 

Categorie:

Wat moet een FG weten en kunnen?

Op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens wordt aangegeven wat de competenties (dienen te) zijn van een Functionaris voor de Gegevensbescherming, onder welke condities deze zijn werkzaamheden moet kunnen vervullen en wordt de onafhankelijke rol van een FG benadrukt.

Categorie:

Zoek op kernwoord

Door op één van onderstaande kernwoorden te klikken open je de daaraan gerelateerde vragen.

Categorie:

Biedt een benoemd FG mij de zekerheid dat alles in orde is?

Nee. Zoals in reactie op een andere vraag gesteld kan de invloed van een FG van veel factoren afhankelijk zijn.  Niet alleen de competenties van de FG spelen een rol, maar ook de randvoorwaarden waarin de FG zijn rol kan vervullen.

Categorie:

Kan iemand uit onze eigen organisatie FG zijn?

Theoretisch kan dat. Praktisch gezien heeft dat wel een aantal consequenties. Uiteraard dient de FG te beschikken over de nodige competenties. Op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens wordt aangegeven wat een FG moet weten en kunnen.  Een FG dient in staat te zijn/te worden gesteld om zijn rol als onafhankelijk toezichthouder en adviseur uit… Meer lezen »

Categorie:

Wat moet ik invullen bij vraag 3 (verplichting FG) van de regelhulp AVG?

Vraag 3 van de Regelhulp AVG   luidt: 3. Heeft u een functionaris gegevensbescherming nodig? Onder de AVG kunt u verplicht zijn om een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Dit is iemand die binnen uw organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG. Als u één of meerdere van onderstaande… Meer lezen »

Categorie: