Archieven

Zoek op kernwoord

Door op één van onderstaande kernwoorden te klikken open je de daaraan gerelateerde vragen.

Categorie:

Hoe kan ik veilig met patiënten en gemeenten communiceren?

Is nog een uitdaging. Er zijn weliswaar een aantal oplossingen maar die hebben als nadeel dat ze “leveranciersgebonden” zijn. In het verlengde van een project “Veilige mail” onder auspiciën van het Informatieberaad Zorg heeft in december 2018 een groot aantal partijen een intentieverklaring ondertekend om te komen tot een veilige en gebruiksvriendelijke en leveranciersonafhankelijke berichtuitwisseling.

Categorie:

Mijn patiënt wil zelf dat vertrouwelijke gegevens via e-mail worden uitgewisseld

Tenzij extra maatregelen worden genomen om te voorkomen dat onbevoegden kennis nemen van vertrouwelijke gegevens is het niet verstandig. Probeer uw patiënt daarvan te overtuigen en wijs op de risico’s. Bijvoorbeeld door te wijzen op dit animatiefilmpje over identiteitsfraude . Eén van de manieren die wel wordt toegepast is de vertrouwelijke gegevens in een apart… Meer lezen »

Categorie:

Ik wissel vertrouwelijke gegevens uit via mail met leveranciers en gemeenten. Kan dat wel?

Nee, tenzij extra maatregelen genomen worden (zoals end-to-end encryptie) is het uitwisselen van vertrouwelijke gegevens via e-mail niet veilig. Organisaties die op deze wijze hun uitwisselingsprocessen hebben ingericht doen er verstandig aan om daar direct mee te stoppen en in gezamenlijkheid maatregelen te nemen om de samenhangende risico’s het hoofd te bieden en naar alternatieven… Meer lezen »

Categorie: