Archieven

Over het aanstellen van een FG lees ik op de site van de Landelijke Huisartsen Vereniging iets anders dan wat jij beweert en wat ik op de site van de toezichthouder aantref. Hoe zit het nu?

Je doelt waarschijnlijk op het juridisch advies in dit bericht. Dat is inderdaad een verrassende stellingname. Verrassend omdat in het eerste deel van de tekst de focus wordt gelegd op een externe begrenzing. Daarmee wordt, wellicht onbedoeld, een belangentegenstelling gecreëerd. In het licht van de bedoeling van de AVG is dat niet verstandig. Gelukkig wordt die… Meer lezen »

Categorie:

Kan iemand uit onze eigen organisatie FG zijn?

Theoretisch kan dat. Praktisch gezien heeft dat wel een aantal consequenties. Uiteraard dient de FG te beschikken over de nodige competenties. Op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens wordt aangegeven wat een FG moet weten en kunnen.  Een FG dient in staat te zijn/te worden gesteld om zijn rol als onafhankelijk toezichthouder en adviseur uit… Meer lezen »

Categorie:

Wat moet ik invullen bij vraag 3 (verplichting FG) van de regelhulp AVG?

Vraag 3 van de Regelhulp AVG   luidt: 3. Heeft u een functionaris gegevensbescherming nodig? Onder de AVG kunt u verplicht zijn om een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Dit is iemand die binnen uw organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG. Als u één of meerdere van onderstaande… Meer lezen »

Categorie:

Ben ik als praktijk verplicht een FG aan te stellen?

11-12-2018 Update In aanvulling op het bericht van 31-05-2018 heeft de Autoriteit een aanvullend bericht gepubliceerd over het begrip grootschaligheid. Op 31-05-2018 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een nadere duiding gegeven aan het abstracte begrip ‘grootschaligheid’. (Zie berichtgeving). Het is verstandig om bij het vaststellen van het aantal personen waarvan je (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt ook rekening te… Meer lezen »

Categorie: