Archieven

Kan ik de AP raadplegen als ik twijfels heb over een bepaalde verwerking?

Ja dat kan. Als je twijfels hebt of vermoedt dat risico’s onvoldoende zijn afgedekt ben je dat zelfs verplicht. Je bent dan immers niet in staat om de vereiste adequate technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te treffen. Overeenkomstig Artikel 36 van de AVG ben je dan verplicht om een voorafgaande raadpleging aan te vragen bij de… Meer lezen »

Categorie:

Een zorgverlener vraagt naar mijn BSN. Ben ik verplicht om die te verstrekken?

Ja, maar wel op een veilige manier. Pas nadat gecontroleerd is of u degene bent die hoort bij het BSN mag het BSN in de administratie worden opgenomen. De zorgverlener controleert dit aan de hand van uw identiteitsbewijs. Als een behandelingsovereenkomst tot stand is gekomen, is iedere zorgaanbieder sinds 1 juni 2009 wettelijk verplicht om het… Meer lezen »

Categorie:

Wat is een PIA of DPIA?

Als verwerkingsverantwoordelijke heb je de wettelijke plicht om persoonsgegevens te beveiligen. Nadat je de verwerkingen in kaart hebt gebracht (zie 2e sheet op deze pagina)  is de volgende stap om vast te stellen aan welke eventuele risico’s de gegevens worden blootgesteld (of zouden kunnen worden blootgesteld) en welke beveiligingsmaatregelen genomen moeten worden om ze tegen… Meer lezen »

Categorie:

Mogen…. moeten wij, nu de AVG van kracht is, dit of dat (nog) doen?

Er worden veel vragen gesteld die beginnen met het werkwoord “mogen” of “moeten“. Dus: Mogen … moeten wij, nu de AVG van kracht is, dit of dat (nog) doen? Misschien goed om je te realiseren dat  je veelal niet echt iemand anders nodig hebt om antwoord op vragen te krijgen als je jezelf consequent de volgende… Meer lezen »

Categorie:

Hoe lang moet ik personeelsgegevens bewaren?

Personeelsgegevens vallen onder de fiscale bewaarplicht en die is 7 jaar. Als onverhoopt overgestapt wordt op een ander computerprogramma en de gegevens kunnen niet eenvoudig worden overgezet is het verstandig om afspraken te maken met de belastingdienst. Zie ook deze pagina.

Categorie:

Zoek op kernwoord

Door op één van onderstaande kernwoorden te klikken open je de daaraan gerelateerde vragen.

Categorie: