Archieven

Ik sta op een foto, maar mij is nooit om toestemming gevraagd. Wat nu?

Op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens lees ik heel veel over het gebruik van foto’s en filmbeelden en vooral dat die alleen gebruikt mogen worden als ik daar toestemming voor heb gegeven. Mij is echter nooit om toestemming gevraagd. Wat nu? Het is een gegeven dat dagelijks zeer veel films en foto’s gemaakt. Soms… Meer lezen »

Categorie:

Moet een privacyverklaring echt zo formeel zijn?

Nee natuurlijk niet. Als er maar in staat wat er in staan moet. En als bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over de gezondheid en een BSN worden geregistreerd is dat meer dan als dat niet het geval is. Maar een privacyverklaring heeft echt niet formeel te zijn. Als je eens op zoek gaat tref je soms… Meer lezen »

Categorie:

Moeten wij een verwerkersovereenkomst sluiten met onze accountant?

Dat hangt af van de opdracht. Maar daar zal de accountant je ook over kunnen informeren. Als hij de salarisadministratie verzorgt, vervult hij die rol als verwerker en moet je dus inderdaad een verwerkersovereenkomst te sluiten.  Meer informatie tref je op de site van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Categorie:

Wat moet er in een verwerkingsregister staan?

In artikel 30 van de AVG staat wat er in het “Register van de verwerkingsactiviteiten” moet staan. Als de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens) daarom verzoekt dient die te worden overlegd. Veel van de inhoud kun je overigens gebruiken voor de privacyverklaring.  

Categorie:

Zoek op kernwoord

Door op één van onderstaande kernwoorden te klikken open je de daaraan gerelateerde vragen.

Categorie:

Wat houdt het recht van inzage in?

Het recht van inzage (AVG artikel 15) biedt veel van de bouwstenen voor de privacyverklaring. In overweging 63 op pagina 12 van de AVG wordt dit nader geduid: Een betrokkene moet het recht hebben om de persoonsgegevens die over hem zijn verzameld, in te zien, en om dat recht eenvoudig en met redelijke tussenpozen uit te… Meer lezen »

Categorie:

Ik voel me onder druk gezet om data aan te leveren/akkoord te gaan het doorlevering van data, terwijl ik twijfels heb over/niet kan duidelijk maken aan patiënten wat er met die gegevens gebeurt.

Impact van de AVG is dat inzichten veranderen. Processen die zich tot dusver als min of meer vanzelfsprekend voltrokken worden nu tegen het licht gehouden. Dat is feitelijk wat de verordening beoogt: het waarom. Betrokkenen hebben recht op transparantie (Artikel 12 AVG). Maak duidelijk dat je alle (tot dusver gangbare) processen waarmee (bijzondere) persoonsgegevens zijn gemoeid tegen… Meer lezen »

Categorie: