Archieven

Mijn EPD leverancier stelt dat een verwerkersovereenkomst met hem niet nodig is omdat cliëntgegevens niet in de cloud worden opgeslagen. Klopt dat?

Als verwerkingsverantwoordelijke heb je vastgesteld op welke wijze je persoonsgegevens wilt verwerken. Voor dat doel heb je een overeenkomst gesloten met de EPD leverancier gesloten om die verwerking vorm te geven. Anders gesteld: de EPD leverancier stelt je in staat om persoonsgegevens te verwerken. Op de leverancier rusten dus de verplichtingen als verwerker. 

Categorie:

Moeten wij een verwerkersovereenkomst sluiten met onze accountant?

Dat hangt af van de opdracht. Maar daar zal de accountant je ook over kunnen informeren. Als hij de salarisadministratie verzorgt, vervult hij die rol als verwerker en moet je dus inderdaad een verwerkersovereenkomst te sluiten.  Meer informatie tref je op de site van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Categorie:

Moet ik als zorgverlener met alle zorgverleners waarmee ik samenwerk een verwerkersovereenkomst afsluiten?

Nee. Een verwerkersovereenkomst sluit je met een persoon of organisatie die ten behoeve van jou (als de verwerkingsverantwoordelijke) persoonsgegevens verwerkt. Daarvan is geen sprake. De WGBO (Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) ziet toe op de samenwerking met iedere professional die een behandelrelatie heeft met de betreffende patiënt. De AVG verandert daar niets aan.

Categorie:

Zoek op kernwoord

Door op één van onderstaande kernwoorden te klikken open je de daaraan gerelateerde vragen.

Categorie:

In hoeverre bestaat een relatie tussen de Wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg (die vanaf juli 2017) van kracht is en de AVG?

Ja dat is de Wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg. In die wet worden de rechten van de patiënt en de plichten van de zorgverlener genoemd. (zie dit document en in het bijzonder de matrices). De in het document aangegeven termijn waarop de patiënt kan beschikken over een elektronische versie van… Meer lezen »

Categorie:

Moet ik met elke leverancier die ik heb een overeenkomst opstellen?

Als je doelt op leveranciers die een rol vervullen bij de verwerking van persoonsgegevens is het antwoord JA. Die overeenkomst is nodig om je in staat te stellen aantoonbaar te voldoen aan de AVG. De AVG gaat in artikel 28.4 zelfs expliciet in op de inhoud van de overeen te komen afspraken.

Categorie: