Hoe gaat het bestuur om met adviezen van de FG? Kunt u een schatting maken van het aantal adviezen van de FG dat al dan niet wordt opgevolgd?

door | 18-09-2019
Categorie: