Ben ik als praktijk verplicht een FG aan te stellen?

door | 6-12-2017

11-12-2018 Update
In aanvulling op het bericht van 31-05-2018 heeft de Autoriteit een aanvullend bericht gepubliceerd over het begrip grootschaligheid.

Op 31-05-2018 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een nadere duiding gegeven aan het abstracte begrip ‘grootschaligheid’. (Zie berichtgeving). Het is verstandig om bij het vaststellen van het aantal personen waarvan je (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt ook rekening te houden met persoonsgegevens in je archieven.

De tekst van de AVG is op dit punt op dit moment (nog) niet geheel duidelijk. Aangegeven wordt dat een ziekenhuis wel verplicht is om een FG aan te stellen, maar een individuele huisarts niet. Over samenwerkingsverbanden van meerdere zorgprofessionals worden echter geen uitspraken gedaan. Een aantal criteria zijn van belang bij de toets of je als organisatie verplicht bent of niet. De aard van de gegevens (gegevens over gezondheid zijn bijzonder gevoelige gegevens), is de verwerking een kernactiviteit en vindt verwerking plaats op grote schaal. Een Europese richtlijn moet helderheid verschaffen maar doet dat niet echt. Via een speciale pagina van de Autoriteit Persoonsgegevens wordt iedereen geïnformeerd over de ontwikkelingen.

Categorie: