Hoe gedetailleerd moet de gegevensverwerking in het register omschreven worden?

door | 2-04-2018

Verwijzend naar deze sheets gaat het bij “categorieën van betrokkenen”  bijvoorbeeld over “(personeels)leden” of “patiënten”. Bij “categorieën van gegevens” over bijvoorbeeld: “naw gegevens (naam, adres, woonplaats)”, “gegevens over de gezondheid”, “gegevens benodigd voor personeelsadministratie” etc. Resultaat van de gegevens inventarisatie kan worden gebruikt voor het privacy/informatiebeveiligingsbeleid.

Categorie: