Hoe kan ik aantonen dat iemand toestemming heeft gegeven?

door | 24-05-2018

Onderdeel van de verantwoordingsplicht is dat men moet kunnen aantonen dat een betrokkene zijn of haar toestemming heeft gegeven. Met het begrip toestemming wordt bedoeld op: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling de hem/haar betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt. Om een geldige toestemming aan te tonen kan dus niet worden volstaan met het zelf plaatsen van een vinkje. De woorden specifiek, geïnformeerd, en ondubbelzinnig spelen een cruciale rol bij de aantoonbaarheid. Volstrekt helder moet zijn op basis van welke informatie de betrokkene zijn/haar toestemming heeft gegeven. Bijvoorbeeld door deze te koppelen aan een kopie van de informatie die de betrokkene heeft ontvangen voorafgaand aan de gegeven toestemming. Artikel 7 regelt dat het intrekken van een toestemming even eenvoudig is als het geven daarvan.

Categorie: