Ik kan me niet vinden in de inhoud van een, mij aangeboden verwerkersovereenkomst. Wat nu?

By | 24 juli 2018

Kun je je, als verwerkingsverantwoordelijke niet vinden in de inhoud van een verwerkersovereenkomst die je door een verwerker wordt aangeboden, ga dan niet akkoord. De AVG verwacht van een verwerkingsverantwoordelijke dat die de regie neemt. Dat kan door zelf het initiatief te nemen en gebruik te maken van de inmiddels zorg breed geaccepteerde modelovereenkomst. Als de beoogd verwerker zich niet kan vinden in de inhoud, is het zaak om de, met de verwerker gevoerde correspondentie goed vast te leggen (zie ook deze FAQ). Misschien is het ook goed om je te realiseren dat bij iedere verwerking sprake dient te zijn van rechtmatigheid en een verwerkingsverantwoordelijke die doel en middelen van de verwerking bepaalt. Dit ook in relatie tot de ruimte c.q. bewegingsvrijheid van een verwerker. De verantwoordelijke geeft antwoord op de vragen: welke gegevens worden verwerkt, hoe die worden verwerkt; wie er toegang tot die gegevens heeft en hoe lang ze worden bewaard (c.q. wanneer ze worden verwijderd). Als je zelf op al die vragen geen antwoord kunt geven of geen bepalende rol hebt, kun je de rol van verwerkingsverantwoordelijke niet vervullen en ligt die bij een ander. Zie ook deze FAQ op de site AVG helpdesk voor de Zorg

Category: