Is de verantwoordelijke en de AP verplicht mij een kopie van de melding van een datalek te verstrekken?

door | 16-01-2019

Mij is verteld dat mijn persoonsgegevens zijn betrokken bij een datalek en dat dit gemeld is bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ik heb gevraagd om een kopie van deze melding en de reactie van de Autoriteit. Daar wordt nogal terughoudend op gereageerd. Zijn de verwerkingsverantwoordelijke en de Autoriteit Persoonsgegevens verplicht mij deze informatie te verstrekken?

Kan ik nu niet beantwoorden. Antwoord volgt zo spoedig mogelijk.

Categorie: