Kan ik de AP raadplegen als ik twijfels heb over een bepaalde verwerking?

door | 25-07-2018

Ja dat kan. Als je twijfels hebt of vermoedt dat risico’s onvoldoende zijn afgedekt ben je dat zelfs verplicht. Je bent dan immers niet in staat om de vereiste adequate technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te treffen. Overeenkomstig Artikel 36 van de AVG ben je dan verplicht om een voorafgaande raadpleging aan te vragen bij de AP. Een FG kan je hierin adviseren. De wettelijk vastgestelde behandeltermijn voor een voorafgaande raadpleging is maximaal 14 weken. Tijdens deze procedure mag nog niet worden begonnen met de verwerking! Op de site van de AP tref je een pagina met aanvullende informatie, vragen en antwoorden en het formulier waarmee je om de voorafgaande raadpleging verzoekt. Na invulling dient dat te worden gericht aan:

Autoriteit Persoonsgegevens
Verzoek voorafgaande raadpleging
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Categorie: