Mijn zorgverlener vraagt om toestemming en zegt dat mijn gegevens anoniem worden verstrekt?

By | 18 juli 2018

Geanonimiseerde gegevens zijn geen persoonsgegevens. Voor het verstrekken van anonieme gegevens hoeft uw zorgverlener dan ook geen toestemming te vragen. Als dat wel gebeurt, is dat dus met elkaar in tegenspraak. Er zijn echter onderzoeken bekend die met het verstrekken van anonieme gegevens zijn gestart, maar die, door het uitvragen van meer persoonsgegevens inmiddels wel tot een persoon herleidbaar zijn. Daarmee zijn het persoonsgegevens en is wel expliciete toestemming vereist.

Category: