Geldt de nieuwe privacywetgeving ook voor mijn vereniging?

door | 8-12-2017

Ja. Verenigingen verwerken persoonsgegevens en zijn dus verwerkingsverantwoordelijke. Alle in de AVG opgenomen artikelen zijn dus ook op verenigingen van toepassing.

Categorie: