Geldt de nieuwe privacywetgeving ook voor mijn vereniging?

By | 8 december 2017

Ja. Verenigingen verwerken persoonsgegevens en zijn dus verwerkingsverantwoordelijke. Alle in de AVG opgenomen artikelen zijn dus ook op verenigingen van toepassing.

Category: