Over het aanstellen van een FG lees ik op de site van de Landelijke Huisartsen Vereniging iets anders dan wat jij beweert en wat ik op de site van de toezichthouder aantref. Hoe zit het nu?

door | 16-05-2018

Je doelt waarschijnlijk op het juridisch advies in dit bericht. Dat is inderdaad een verrassende stellingname. Verrassend omdat in het eerste deel van de tekst de focus wordt gelegd op een externe begrenzing. Daarmee wordt, wellicht onbedoeld, een belangentegenstelling gecreëerd. Afbeelding: Anders Vasthouden van Wouter Hart
In het licht van de bedoeling van de AVG is dat niet verstandig.

Gelukkig wordt die belangentegenstelling in het laatste deel van de tekst genuanceerd door te benadrukken dat het belangrijk is dat iedere huisarts zelf zijn eigen professionele afweging dient te maken. Waarbij een appèl wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de professional die er toe moet leiden dat niet het systeem maar de bedoeling leidend is. Dat heet Anders vasthouden.

Afbeelding uit Anders Vasthouden van Wouter Hart

 

Categorie: