Ik heb mijn persoonsgegevens al eerder/aan veel instanties verstrekt. Mag ik actie van hen verwachten om mij te informeren?

door | 28-01-2018

Ja, zie ook het antwoord op deze vraag

Categorie: