Verstrekken van mijn dossiergegevens zonder mijn toestemming

door | 16-01-2019

Mijn zorgverlener heeft zonder mijn toestemming dossiersgegevens van mij aan een andere zorgverlener verstrekt. Nu stelt hij dat hij dat voor het actief verstrekken van dossiergegevens (push) zonder mijn toestemming mag en dat mijn toestemming alleen is vereist als hij anderen rechtstreeks toegang geeft tot mijn dossiergegevens die in zijn systeem staan (pull). Is dat juist?

Een zorgverlener is vanaf juli 2017 verplicht om zijn cliënt te informeren over de elektronische gegevensuitwisseling en toestemming te vragen voor het beschikbaar stellen van de cliëntgegevens via een electronisch uitwisselingssysteem. Er wordt dus aan de cliënt gevraagd of hij ermee akkoord is dat andere zorgverleners (die hem behandelen) ook zijn medische gegevens via het elektronisch uitwisselingssysteem kunnen raadplegen. In alle gevallen geldt dat het zorgverleners betreffen die rechtstreeks bij de behandeling zijn betrokken. Eén en ander is al geregeld in 2017 via de Wet Cliëntenrechten bij elektronische gegevensverwerking in de zorg. Zie voor een verdere toelichting rijksoverheid.nl

Categorie: