Waarom is het hebben van een goede verwerkersovereenkomst zo belangrijk?

By | 25 juli 2018

Artikel 28.3 (2e afbeelding op deze pagina) schrijft voor wat er in de bewerkersovereenkomst dient te zijn opgenomen. Het hebben van een goede verwerkersovereenkomst maakt onderdeel uit van de door de verwerkingsverantwoordelijke te treffen organisatorische maatregelen. Komt er geen verwerkersovereenkomst tot stand die voldoet aan de eisen die de AVG daaraan stelt, dan voldoe je niet aan de AVG en ben je strafbaar als je de persoonsgegevens verwerkt. 

Category: