Uitdagingen verwerker

Voor vrijwel alle verwerkingen is de verwerkingsverantwoordelijke aangewezen op een verwerker. De AVG stelt eisen aan de verwerker en de overeenkomst die tot stand dient te komen tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker. Rekening moet worden gehouden met een snel toenemende bewustwording van zorgprofessionals en dat de tijd dat men een verwerkersovereenkomst tekende zonder kennis te nemen van de inhoud achter ons ligt. In plaats daarvan zal de, breed omarmde model verwerkersovereenkomst van BOZ de basis gaan vormen.

Daarmee komt ook een einde aan gedateerde business case waarbij in de licentieconstructie door meerdere eindgebruikers van één login account gebruik maken, situaties waarbij geen onderscheid bestaat tussen toegangsrechten of waarbij geen gebruik gemaakt wordt van 2 factor authenticatie.

Veel zaken, waaronder de logging (NEN7513) dienen te worden aangepakt om ervoor te zorgen dat de verwerkingsverantwoordelijke een verzoek van een betrokkene kan honoreren.