Versie 2018 van de norm NEN 7513 (logging) gepubliceerd

Op 18-05-2018 is de geactualiseerde versie van de NEN norm 7513 gepubliceerd. De norm heeft betrekking op het vastleggen van acties op elektronische patiëntdossiers (logging) en bevat voorschriften voor zorgverleners en hun systeemleveranciers over wat er precies moet worden gelogd in een patiëntdossier. Doel is inzicht in wie toegang heeft gehad tot een patiëntdossier. Ook verplicht de nieuwe norm om de gelogde gegevens in een voor de patiënt begrijpelijke vorm beschikbaar te stellen. De NEN 7513 is niet alleen bedoeld voor zorgverleners en andere beheerders van persoonlijke gezondheidsinformatie, maar ook voor hun systeemleveranciers en degene die hierbinnen verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de beveiliging en privacy van patiëntdossiers. Hij is verkrijgbaar via de NEN normshop